Resolució EMT/3763/2023, de 6 de novembre, publicada al DOGC número 9039, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

Convocatòria anticipada per a l'any 2024, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de manutenció a les persones beneficiàries del Programa Eurodyssey a Catalunya, publicada en data 21 de juliol al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 8462, modificada per l'Ordre EMT/118/2022, de 18 de maig, publicada en data 23 de maig al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 8673.

Règim jurídic: Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de manutenció a les persones beneficiàries del Programa Eurodyssey a Catalunya (DOGC núm. 8462 de 31 de juliol).

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que s'indica a la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol. El termini de presentació de sol·licituds comença el 8 de gener de 2024 a partir de les 9.00 hores i finalitza el 19 de setembre de 2025 a les 15.00 hores.