Resolució ACC/3777/2023, de 6 de novembre, publicada al DOGC número 9039, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/198/2023, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut temporal excepcional destinat al sector ramader productor de llet, carn i mel afectats per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna (DOGC núm. 8970, d'1.8.2023).

El termini de presentació de sol·licituds és de set dies naturals que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.