Resolució ACC/3765/2023, de 8 de novembre, publicada al DOGC número 9039, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) de Catalunya, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, estableix les regles d'explotació dels sistemes i les mesures per abordar la sequera. Aquest inclou la definició d'unitats d'explotació, indicadors i llindars per a l'entrada i sortida d'estats de sequera. La declaració d'entrada i sortida es fa mitjançant resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua i es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de l'Agència i al Portal de la Transparència. Aquesta declaració activa les mesures de gestió de la sequera. En situacions específiques, com la sol·licitud de l'Ajuntament de Vallirana per sequera hidrològica, s'analitza individualment per municipi

La Resolució estableix diverses declaracions relacionades amb l'estat de sequera en diverses unitats d'explotació i municipis de Catalunya:

1. Declara l'entrada en estat de sequera pluviomètrica severa en les unitats d'explotació 06 Capçalera del Llobregat, 10 Embassaments del Llobregat, 15 Estany de Banyoles, i 16 Llobregat Mitjà.

2. Declara l'entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema en les unitats d'explotació 01 Anoia-Gaià, 02 Aqüífer Carme-Capellades i 07 Capçalera del Ter.

3. Declara la sortida de sequera pluviomètrica extrema per tornar a sequera pluviomètrica severa en les unitats d'explotació 11 Embassament de Riudecanyes i 12 Embassaments del Ter.

4. Declara l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 06 Capçalera del Llobregat.

5. Declara l'entrada en estat d'emergència per sequera hidrològica del municipi de Vallirana, pertanyent a la unitat d'explotació regida per indicador de pluja acumulada 01 Anoia-Gaià.

6. Manté els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a altres unitats d'explotació segons la Resolució ACC/3238/2023 de 19 de setembre.

7. Indica que els estats de sequera resultants es mostren a l'Annex 1 en forma tabular.

8. La Resolució té efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es difondrà al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència.