Reial decret 821/2023, de 14 de novembre, publicada al BOE número 273, de 15 de novembre de 2023

15/11/2023

S'ha modificat el Reial Decret 266/2021 per adaptar el programa MOVES III a les noves disposicions del Reglament de la Comissió Europea. Les ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics i punts de càrrega es mantenen per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitats econòmiques. Les persones jurídiques amb activitats econòmiques tindran ajuts fixos per a l'adquisició de vehicles i l'ajuda per a punts de recàrrega s'ajustarà a un percentatge del cost subvencionable. Es produiran canvis en les intensitats de les ajudes per a punts de recàrrega i s'establiran límits. El programa MOVES III s'amplia fins al 31 de juliol de 2024.

Les ajudes per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega s'adapten als nous requisits del Reglament de la Comissió Europea.

- Les ajudes per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitats econòmiques es mantenen igual.

- Les ajudes per a persones jurídiques amb activitats econòmiques en l'adquisició de vehicles elèctrics es mantenen igual.

- Les ajudes per a punts de recàrrega per a persones jurídiques s'ajusten a un percentatge del cost subvencionable.

- Les ajudes per a punts de recàrrega de potència ≥ 50 kW per a persones jurídiques amb activitats econòmiques seran del 20% del cost subvencionable.

Es podran incrementar les ajudes a les petites i mitjanes empreses.