Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució ACC/3744/2023)

15/11/2023

La Resolució ACC/3744/2023, de 25 d'octubre, de l'Institut Català d'Energia, publicat al DOGC de 9/11/2023, amplia la dotació pressupostària dels ajuts convocats per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000). Aquests ajuts s'emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats amb fons Next Generation EU.  

Concretament, s'amplia en 18.316.00 euros la dotació d'11.148.660 euros previstos, amb una dotació final resultant de 29.464.660 euros.  

Els requisits per optar als ajuts són els següents:  
- Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se en edificis ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic a Catalunya.  
- Les actuacions subvencionables hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, mitjançant un certificat d'eficiència energètica.   
- Les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra, excepte si ja té una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora o quan l'edifici no compti amb qualificació energètica.  
 
Els ajuts es destinaran a actuacions en edificis complets existents, amb un o diversos dels usos següents:  
  • Edificis d'habitatge unifamiliar  
  • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge  
  • Edificis amb qualsevol altre ús dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2023 (o fins a esgotar el pressupost)


Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 9 de novembre 2023.