Ordre ACC/252/2023, de 16 de desembre, publicada al DOGC número 9045, de 21 de novembre de 2023

21/11/2023

L’Ordre aprova les bases reguladores dels ajuts pel desenvolupament local "Leader" a Catalunya per estimular la diversificació de les economies rurals en el marc del PEPAC 2023-2027. Es tracta de mitigar l'impacte del canvi climàtic, promoure la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, així com fomentar la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Els ajuts busquen incentivar la diversificació de les economies rurals i es gestionaran amb la metodologia Leader.

S'estableixen criteris de selecció i priorització de projectes per cada grup d'acció local.

Es detallen les obligacions, criteris de selecció i persones beneficiàries dels ajuts.

S'estableix un procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds per a aquests ajuts.

Les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat seguint principis ètics i regles de conducta.

S'estableixen les repercussions en cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta.