Acord GOV/237/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC número 9046, de 22 de novembre de 2023

23/11/2023

El juliol de 1981, durant la Primera Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib celebrada a Bogotà (Colòmbia), es va proclamar el 25 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència de Gènere. En aquest esdeveniment, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic, així com la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit governamental, incloent-hi les tortures i els abusos soferts per moltes presoneres polítiques. L'Assemblea General de les Nacions Unides oficialitzà aquesta data mitjançant la Resolució 54/134 el 17 de desembre de 1999. El 25 de novembre va ser triat per recordar l'assassinat violent de les germanes Mirabal (Patria, Minerva i María Teresa) el 1960, mentre anaven a Puerto Plata per visitar els seus marits empresonats, víctimes de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo de la República Dominicana. En l'actualitat, la commemoració del 25 de novembre s'ha estès arreu del món com a reivindicació per posar fi a la desigualtat entre els gèneres i eradicar tota forma de discriminació i violència contra les dones.

L'Agenda 2030, adoptada el 2015, estableix una ruta per aconseguir un progrés sostenible que no deixi cap persona enrere. La igualtat de gènere i l'empoderament de les dones són part integral dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. L'ODS núm. 5 establert com a objectiu per al 2030 l'eradicació de totes les formes de discriminació i violència contra les dones i les nenes.

El Decret 184/2022 atribueix al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya les competències en matèria de polítiques de dones. En el marc de les seves competències, aquest departament té com a objectiu assolir la plena igualtat i construir una societat lliure de violència masclista. La violència contra les dones és una greu violació dels drets humans i un dels principals obstacles per aconseguir una societat igualitària i plenament democràtica, tal com es defineix en la Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020.

En les últimes dècades, la reparació, que inclou l'atenció i la recuperació de les dones, infants i adolescents, ha tingut un paper destacat en l'abordatge de les violències masclistes, sovint relegant la prevenció. No obstant això, el Govern, sota el lideratge del Departament d'Igualtat i Feminismes, ha posat en marxa una nova estratègia per donar igual rellevància a la prevenció i a la reparació.

La Llei 5/2008 defineix la prevenció com el conjunt d'accions per evitar o reduir la incidència de la violència masclista, reduint els factors de risc i impedint-ne la normalització. Aquesta ha d'incloure també la sensibilització, amb l'objectiu de generar canvis en l'imaginari social per avançar cap a l'erradicació de la violència masclista.

La nova estratègia de prevenció impulsada pel Govern també es reflecteix en els missatges centrals de les campanyes institucionals amb motiu del 25 de novembre, que ara tenen un caire marcadament preventiu, convidant la societat a implicar-se en la lluita i a desnaturalitzar les violències masclistes per identificar-les millor i ser agents actius de canvi.

El Pla de Govern de la XIV legislatura estableix l'objectiu 5.1.3 de "Garantir el dret de les dones a l'erradicació de les violències masclistes des d'una perspectiva estructural i amb un abordatge integral". Atesa la rellevància d'aquesta qüestió en la sensibilització de la ciutadania, orientada a generar canvis en l'imaginari social per avançar cap a l'erradicació de la violència masclista, la consellera d'Igualtat i Feminismes proposa la següent declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, que s'adjunta com a annex a aquest acord.