Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

05/12/2023

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: Convocatòria de propostes a les autoritats nacionals de protecció de dades per arribar a les parts interessades en la legislació de protecció de dades (CERV-2024-DATA).

L'objectiu de la convocatòria és la protecció i promoció del dret a la protecció de dades personals.

Les temàtiques i prioritats són:
- A partir de l'experiència adquirida a partir de les convocatòries de propostes llançades els anys 2017, 2019, 2020 i 2021.
- A la vista d'aplicar les conclusions de l'informe esmentat anteriorment sobre el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), les accions d'aquesta prioritat haurien de tenir com a objectiu donar més suport a les activitats dutes a terme per les autoritats en la protecció de dades dels estats membres per facilitar l'aplicació de les obligacions del RGPD per part de les petites i mitjanes empreses i per conscienciar el públic en general sobre el RGPD.

I les activitats:
- Donar suport a les activitats realitzades per les autoritats en la de protecció de dades per facilitar la implementació de les obligacions del GDPR per part de les petites i mitjanes empreses; aquestes activitats haurien d'incloure, en particular, la prestació d'orientacions pràctiques, plantilles o eines digitals dirigides a les petites i mitjanes empreses que es puguin reproduir en altres estats membres; o
- Donar suport a les activitats executades per les autoritats de protecció de dades per tal que el públic en general conegui millor els seus drets de protecció de dades i els possibles recursos en virtut del GDPR.

Les propostes estan limitades a un màxim de 45 pàgines.

La durada màxima de l'acció és de 24 mesos:
- la subvenció de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.
- la subvenció de la UE sol·licitada no pot ser superior a 250.000 euros.

La taxa de cofinançament és del 80%.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 24 d'abril de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).