Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

05/12/2023

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: Xarxes de ciutats (CERV-2024-CIUTADANS-POBLE-NT).

Els objectius de la proposta són:
- Promoure els intercanvis entre ciutadans de diferents països, reforçar la comprensió i la tolerància mútues i donar-los l'oportunitat d'ampliar la seva perspectiva i desenvolupar un sentit de pertinença i identitat europea;
- Permetre que les ciutats impliquin els ciutadans i les comunitats en debats i accions sobre el clima i el medi ambient, incloses les qüestions relacionades amb l'energia, i sobre la solidaritat i la migració. Donar als ciutadans l'oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i fer-los conscients que els valors i el patrimoni cultural europeus constitueixen la base d'un futur comú;
- Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi de bones pràctiques;
- Donar suport a la bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d'integració europea.

El pressupost de la convocatòria disponible és de 6.000.000 euros.

Les propostes estan limitades a un màxim de 70 pàgines.

Els projectes haurien d'oscil·lar entre 12 i 24 mesos.

Taxa de cofinançament del 60%.

Les propostes han de ser presentades per un consorci d'almenys 4 sol·licitants (beneficiaris), que compleixi les condicions següents:
- Que les entitats siguin ciutats/municipis i/o altres nivells d'autoritats locals, els seus comitès d'agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representen les autoritats locals; aquestes entitats han de provenir d'almenys 4 països elegibles diferents dels quals almenys 2 són estats membres de la UE.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 18 d'abril de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).