Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RD 1134/2023)

16/01/2024

El Reial decret 1134/2023, de 19 de desembre, del Ministeri de Transformació Digital, publicat al BOE de 10/01/2024, modifica el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre (aquí més informació), pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les modificacions afecten el termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte d'ajut, és fins al 31 de desembre del 2024.

A l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el PRTR.

Un nou articulat sobre la incompatibilitat de les ajudes dels bons digitals per a col·lectius vulnerables.

Compte una disposició addicional única, sobre l'autorització de la Comissió Europea en relació amb el termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte d'ajut.

I que el programa d'ajuts que instrumenta aquest RD, estarà en vigor des de l'endemà de la publicació al BOE fins al 31 de desembre de 2024.
 
Font: Govern d'Espanya - 16 de gener 2023.