El Programa, elaborat per l’Àrea d’Envelliment i Benestar del Consorci, és una anàlisi detallada i rigorosa al voltant d’aquest fenomen tan estès en els nostres pobles i ciutats, amb repercussions molt directes en la salut i el benestar de les persones que el pateixen; també en la salut col·lectiva de la nostra societat

Es tracta de la primera guia de Catalunya que aborda específicament la solitud no volguda, que contempla el conjunt de la ciutadania, que està exclusivament adreçada als ens locals i que és adaptable i replicable a qualsevol municipi

18/01/2024

Aquest matí el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Eduard Rivas, acompanyat per la secretària general, Susanna Mérida, han rebut el president del Consorci, Josep Mayoral, i el director, José Augusto García, que han vingut a presentar aquest programa, que és també una guia metodològica minuciosa per construir plans d’acció des de la proximitat, amb el lideratge de l’administració local i la participació de la comunitat.

El treball és fruit de la reflexió del Consorci al voltant dels factors de dependència i fragilitat, factors que afecten de manera creixent la nostra salut comunitària i el benestar d’un elevadíssim nombre de persones. Sens dubte, una de les qüestions que hem de posar a l’agenda de manera prioritària per a construir una societat en la qual ningú quedi enrere.

Les dues entitats ha acordat continuar treballant conjuntament per reforçar les polítiques locals, sobretot pel que fa a la solitud no desitjada d'una manera rigorosa i estructurada, i tenint en compte que la participació social és un dels elements clau per al seu abordatge.