Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (2a convocatòria)

31/01/2024

El Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), núm. 18/0 de 25 de gener de 2024, ha aprovat les Bases reguladores de subvencions en espècies destinades a ajuntaments de fins a 20.000 habitants de les comarques gironines, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, provinents del fons Next Generation EU. 

Aquesta 2a convocatòria de subvenció té com a objecte dotar de maquinari i infraestructures digitals per al teletreball en un entorn de col·laboració als ajuntaments de la demarcació de Girona de menys de 20.000 habitants. La base 1.1 indica que  queda restringida als ajuntaments que no hagin participat en la primera convocatòria. La base 1.2 està oberta a tots els ajuntaments entre 5.000 i 20.000 habitants independentment de si han participat o no a la convocatòria esmentada.  

Base 1.1 ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Per a ordinadors i monitors que s'hauran de destinar a realitzar treball cooperatiu amb eines al núvol.  

Base 1.2 ajuntaments d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Per a projectors i pantalles per dotar una sala on realitzar reunions telemàtiques.  

El procediment de concessió de les subvencions serà de concurrència competitiva.  

Les entitats beneficiàries podran els ajuntaments de la demarcació de Girona de menys de 20.000 habitants. En el cas de la Base 1.1, no podran haver participat en la primera convocatòria.  

El termini serà el que indiqui la convocatòria (pendent de publicació).  

Les sol·licituds s'han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació de Girona (aquí), mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i que es fixarà a la convocatòria. 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 29 de gener 2024.