La Federació de Municipis de Catalunya organitza per als dies 11, 19 i 21 de març un curs en el que es treballaran els aspectes essencials a tenir en compte a l'hora de posar en marxa una contractació administrativa: plecs, memòries, conceptes econòmics, objectes del contracte, criteris, valoracions, etc.

Aquesta acció formativa està adreçada principalment al personal que participa en la redacció de la documentació tècnica dels contractes

07/02/2024

Amb aquesta acció formativa des de l'FMC volem mostrar quins són els elements principals en la configuració de la documentació d’un expedient de contractació (la redacció de les clàusules dels plecs i el contingut de la memòria i els seus efectes durant tota la vida del contracte), conèixer la doctrina administrativa i jurisprudencial rellevant i conèixer la normativa i doctrina sobre les execucions sense contracte.

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 4 de març de 2024.