L’educació va més enllà de l’escola. Aquest és un consens àmpliament compartit. Tanmateix, encara queda molt camí per garantir el dret a l’educació d’infants i joves més enllà de l’horari lectiu, connectant temps, espais, aprenentatges i agents educatius

Amb aquesta acció formativa, que tindrà lloc els dies 18 i 20 de març, des de l’FMC volem apropar el concepte de l’educació 360 a l’àmbit local, sensibilitzar sobre la seva rellevància, mostrar la seva utilitat per garantir el dret a l’educació més enllà de l’escola i oferir eines per fer-ho possible

08/02/2024

Si bé coneixem profundament l’impacte positiu que les activitats educatives fora escola tenen en les trajectòries acadèmiques, professionals, socials i cíviques de les persones, podem constatar igualment que aquestes oportunitats estan desigualment distribuïdes. Les condicions socials, econòmiques i culturals de les famílies encara determinen en bona part l’accés i l’aprofitament de les propostes educatives.

Per aquest motiu, es necessita una aliança amb tota la comunitat educativa per al desplegament de polítiques fora escola, una aliança on l’ajuntament ha de tenir un paper articulador i líder. Els ens locals han d’avançar en l’articulació d’ecosistemes educatius locals amb una intencionalitat educativa compartida i un llenguatge comú.

Els objectius específics d’aquest curs són:

- Aportar dades sobre les desigualtats educatives que es donen en les activitats fora escola i sobre els valors i les potencialitats que tenen

- Mostrar i posar en pràctica eines concretes que permeten als municipis treballar aplicant una mirada d’educació 360

- Reflexionar i posar en valor el paper central que el món local juga en les polítiques d’educació a temps complet

El termini d’inscripció finalitza el dia 11 de març de 2024.