Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (Ordre ACC/21/2024)

13/02/2024

L'Ordre ACC/21/2024, d'1 de febrer, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, publicada al DOGC de 6/2/2024, modifica l'Ordre ACC/252/2023, de 16 de novembre, que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (aquí la informació).

Per a la tramitació d'aquests ajuts s'ha considerat necessari millorar el redactat amb la correcció d'alguns aspectes de les bases reguladores, abans esmentades. En concret la regulació del procediment de la comunicació de no inici de les actuacions que poden ser subvencionables en el marc de la Intervenció Leader. Així mateix, es corregeixen alguns extrems relacionats amb les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local.

(Aquí) més informació jurídica de l'FMC.