Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

14/02/2024

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: Enfortir la memòria de l'Holocaust, el genocidi, els crims de guerra i els crims contra la humanitat per reforçar la democràcia a la UE (CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST).

Els projectes d'aquesta prioritat haurien de centrar-se en delictes específics com l'Holocaust, crims totalitaris o altres crims del segle XX com genocidis, crims de guerra i crims contra la humanitat i hauria d'analitzar com es van organitzar aquests crims, quins actors estaven implicats i com es van comprometre.

Es fomenta els projectes d'aquesta prioritat per trobar noves maneres de recordar i educar sobre aquests crims per protegir la societat contra les amenaces d'odi repuntades, antisemitisme, racisme, xenofòbia, antigitanisme i LGBTIQfòbia.

Es fomenta els projectes per buscar nous mètodes d'ensenyament i formes modernes d'educar sobre esdeveniments històrics, inclòs l'Holocaust. Enfocaments nous i moderns hauria de garantir la inclusió i crear un entorn propici per a l'aprenentatge de participants de tots els gèneres. D'acord amb l'Estratègia de la UE de lluita contra l'antisemitisme i fomentar la vida jueva, així com les altres iniciatives polítiques clau que recolza aquesta prioritat. Els projectes poden centrar-se en aquest sentit a desenvolupar xarxes de joves europeus ambaixadors per promoure la memòria de l'Holocaust. Els joves europeus haurien de fer-ho aprendre a accedir i compartir informació precisa sobre l'Holocaust, el genocidi, crims de guerra i crims de lesa humanitat, i s'haurien d'habilitar per actuar tots dos en línia i en el món físic. Els projectes es poden centrar a contrarestar la distorsió, la banalització i la negació de l'Holocaust així com digitalitzar material històric i testimonis de testimonis per a l'educació i finalitats formatives. Es recomana que aquests projectes funcionin també amb persones joves, juntament amb altres generacions, per tal de transmetre la memòria dels fets.

Els projectes també es poden centrar a arribar als nouvinguts i migrants i ensenyar la història de l'Holocaust, el genocidi, els crims de guerra i els crims contra la humanitat. A més, els projectes d'aquesta prioritat també poden analitzar i destacar la resistència i/o oposició organitzada al domini totalitari.

Els projectes d'aquesta prioritat també es poden centrar en la promoció de la consciència i la memòria de l'Holocaust gitana i els processos de reconciliació a la societat, per ajudar a reduir prejudicis i antigitanisme com a causes importants de discriminació i contribueixen a assolir els objectius del Marc Estratègic Gitano de la UE en matèria d'igualtat.

La convocatòria compta amb un pressupost de 8.880.000 euros i amb projectes que no poden ser inferiors a 50.000 euros, amb una durada de 12 a 24 mesos i un mínim de 2 entitats.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 6 de juny de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).