Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

14/02/2024

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: La integració europea i els seus èxits determinants (CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION).

La integració europea ha transformat substancialment la vida dels europeus. Tot i que ha proporcionat noves oportunitats per a viatges, estudis i feina transfronterers, també ha afectat les identitats de les persones, que cada vegada més se senten europees com a part de la seva identitat. La integració europea ha avançat progressivament i protegit els drets de les persones en tots els països de la UE, drets que ara sovint es donen per fet. No obstant això, a part de ser un procés institucional, la integració europea ha estat construïda i impulsada per diferents persones i moviments en moments diferents. Des del Manifest de Ventotene fins al Congrés d'Europa, els fonaments de la integració europea tenen una llarga història.

Els projectes dins d'aquesta prioritat haurien d'explorar i promoure a totes les generacions els moments definitoris i punts de referència de la integració europea, la seva història i com aquests canvis han afectat en la pràctica la vida diària dels europeus. Els projectes poden centrar-se en drets específics concedits a la Unió Europea, com la llibertat de moviment, en assoliments específics com una moneda comuna, o en moments definitoris com l'adhesió de països. Els testimonis de testimonis podrien ser un recurs especialment valuós per fer tangible l'experiència i proporcionar una perspectiva intergeneracional.

La convocatòria compta amb un pressupost d'1.550.000 euros i amb projectes que no poden ser inferiors a 50.000 euros, amb una durada de 12 a 24 mesos i un mínim de 2 entitats.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 6 de juny de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).