Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució EMT/828/2024)

19/03/2024

La Resolució EMT/828/2024, de 6 de març, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya publicada al DOGC de 19/03/2024 modifica la Resolució EMT/2525/2023, de 4 de juliol (aquí més informació al web), la qual obria la tercera convocatòria per a l'any 2023, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU.

Atès que les persones participants han de ser, preferentment, dones en situació d'atur que resideixin en municipis de menys de 30.000 habitants, s'ha constatat una dificultat en la captació i selecció d'alumnes per portar a terme les accions formatives corresponents, fet que dificulta poder executar les actuacions abans de la finalització del termini inicialment previst.

Davant d'aquesta situació, diverses entitats beneficiàries han sol·licitat una ampliació del termini d'execució de les accions fins al 30 de juny de 2024.

Per això el termini per presentar la justificació amb aquesta modificació és entre el dia 1 de juliol i el 31 de juliol de 2024.