Programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de Catalunya 2021-2027 (Ordre EMT/50/2024)

26/03/2024

L'Ordre EMT/50/2024, de 14 de març, del Departament d'Empresa i Treball, publicada al DOGC de 20/03/2024 modifica les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (aquí més informació al web).

Concretament, s'han modificat els apartats necessaris per donar més concreció a la temporalitat en el compliment d'aquests requisits específics. 

També s'ha afegit un nou apartat, que modifica una base, atès que s'ha considerat que és una eina necessària per valorar la viabilitat d'un projecte en fase inicial. 

Finalment, s'ha modificat, una altra base, atesa la necessitat de comprovar la correcta destinació de la subvenció rebuda.