El termini de presentació de sol·licituds és fins al 7 de juny de 2024

02/04/2024

Es tracta d'una convocatòria de propostes per a projectes de cooperació interregional. Aquests projectes reuneixen organitzacions rellevants per a les polítiques de diferents països d'Europa que treballen conjuntament en un tema comú de desenvolupament regional. Els tres primers anys dels projectes ('fase principal') es dediquen a l'intercanvi i la transferència d'experiències entre els socis participants per tal de millorar els instruments polítics abordats pel projecte. Durant el quart i darrer any ('fase de seguiment'), les regions se centren principalment en el seguiment dels resultats i l'impacte de la cooperació.

L'àrea subvencionable del programa cobreix tot el territori de la Unió Europea amb els seus 27 estats membres, inclosos els insulars i regions ultraperifèriques. A més, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Suïssa i Ucraïna són membres de ple dret del programa i les organitzacions d'aquests països són elegibles per participar en els projectes. Els socis d'altres països poden participar pel seu compte.

El 80% del pressupost de la convocatòria ha d'estar concentrat en una de les següents 3 prioritats:

1. Europa més intel·ligent - Tots els objectius específics:
(i) Capacitats de recerca i innovació, captació d'avançaments en tecnologies
(ii) Digitalització per a ciutadans, empreses, organismes de recerca i poders públics
(iii) Creixement sostenible i competitivitat de les pimes i ocupació, creació en pimes, fins i tot mitjançant inversions productives
(iv) Habilitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i emprenedoria
(v) Connectivitat digital

2. Europa més verda - Tots els objectius específics:
(i) Eficiència energètica i reducció d'emissions d'efecte hivernacle
(ii) Energies renovables
(iii) Sistemes, xarxes i emmagatzematge d'energia intel·ligents
(iv) Adaptació al canvi climàtic, prevenció del risc de desastres, resiliència
(v) Accés a l'aigua i gestió sostenible de l'aigua
(vi) Economia circular i eficient amb els recursos
(vii) Protecció i preservació de la natura i la biodiversitat, infraestructures verdes, reducció de la contaminació
(viii) Mobilitat urbana sostenible per a una economia zero carboni

4. Europa més social - Els objectius específics seleccionats a continuació:
(i) Efectivitat i inclusió del mercat de treball, accés a ocupació de qualitat, economia social
(v) Igualtat d'accés a l'atenció sanitària, resiliència dels sistemes de salut, atenció familiar i comunitària
(vi) Cultura i turisme per al desenvolupament econòmic, la inclusió social i innovació social

El 20% restant en les següents:

3. Europa més connectada - Tots els objectius específics:
(i) Resistent al clima, intel·ligent, segur, sostenible i intermodal TEN-T
(ii) Nacional sostenible, resistent al clima, intel·ligent i intermodal, mobilitat regional i local

4. Europa més social - Els objectius específics seleccionats a continuació:
(ii) Accés a l'educació, la formació i l'aprenentatge permanent, a distància i educació i formació en línia
(iii) Inclusió de comunitats marginades, llars de baixos ingressos i col·lectius desfavorits
(iv) Integració socioeconòmica dels nacionals de tercers països, inclòs migrants

5. Europa més a prop dels ciutadans - Tots els objectius específics:
(i) Desenvolupament territorial integrat sostenible, cultural, natural patrimoni, turisme sostenible i seguretat (zones urbanes)
(ii) Desenvolupament territorial integrat sostenible, cultural, natural patrimoni, turisme sostenible i seguretat (que no sigui urbà)

Les administracions públiques compten amb el 80% de cofinançament a la convocatòria.

Els consorcis han d'estar formats per almenys 4 de les 5 àrees llistades:
Nord: Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Letònia, Lituània, Noruega, Suècia.
Est: Àustria, Bulgària, República Txeca, Hongria, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia.
Sud: Croàcia, Xipre, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal, Espanya.
Oest: Bèlgica, França, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos, Suïssa.
Àrea de països candidats: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia i Ucraïna.

El termini de presentació de sol·licituds és obert des del 20 de març fins al 7 de juny de 2024 a les 12:00 hores (CEST - hora de París).  

(Aquí) més informació al web.