Amb motiu del desè aniversari de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb motiu de la renovació parlamentària dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, just fa un any, la Federació de Municipis de Catalunya i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat de Catalunya organitzen una jornada, que tindrà lloc el dia 7 de juny a l’FMC, per fer-ne balanç, així com plantejar els seus reptes de futur en el món local, valorar la conveniència de modificar-la i poder entaular un diàleg amb motiu de les experiències en l’àmbit local

06/05/2024

Durant la jornada mostrarem algunes dades sobre la ‘nova’ GAIP i la seva activitat (Iolanda Pineda Balló, presidenta de la GAIP), parlarem sobre el concepte de tasca complexa com a causa d’inadmissió de l’accés a la informació (Mercè Aymerich Boltà, vocal de la GAIP), analitzarem el procediment de reclamació davant la GAIP i la seva connexió amb la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública, amb una referència especial al cas dels i les electes municipals (Maria del Mar Pérez Velasco, vocal de la GAIP, i Clara I. Velasco Rico, vicepresidenta de la GAIP), i debatrem sobre la mediació a la GAIP com a via alternativa per resoldre conflictes en matèria de dret d’accés a la informació pública (Josep Ramon Barberà, vocal de la GAIP). En acabar totes les intervencions, obrirem un torn de paraules i de debat amb les persones assistents.

Aquesta activitat formativa va adreçada principalment a secretaris municipals, personal de les unitats de transparència, així com qualsevol treballador/a interessat en l’àmbit del dret d’accés, de les entitats adherides a l’FMC.

El termini d’inscripció finalitza a les 15h del dia 31 de maig de 2024.