Amb l’objectiu d’adquirir coneixements sobre els aspectes bàsics per dirigir, planificar i desenvolupar un projecte i implantar-lo amb èxit, la Federació de Municipis de Catalunya organitza un curs en línia que tindrà lloc del 4 de juny al 9 de juliol de 2024

En aquesta activitat formativa es tindran en compte concretament les particularitats de la planificació, gestió i avaluació dels projectes socials i culturals

14/05/2024

Durant el curs parlarem de la gestió de projectes (què és un projecte, fonaments bàsics i àrees de coneixement), de la metodologia en la gestió de projectes (programes i subprogrames, pla de projecte, grups de processos, fases i cicles d’un projecte), del gestor/a de projectes (perfil professional, aptituds, capacitats i funcions) i de com s’inicia el projecte (acta de constitució, requeriments a tenir en compte, expectatives, estructura de desglossament de tasques, lliurables, presa de decisions i les etapes d’iniciació i de planificació).

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 28 de maig de 2024.