Horizon Europe - Destinació: Nova Bauhaus Europea (2024)

22/05/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Nous models de governança per al co-disseny i la co-construcció d'espais públics als barris per comunitats (HORIZONT-MISS-2024-NEB-01-02).

Amb un pressupost de 8 milions d'euros i una previsió de 2 projectes a ser aprovats, la convocatòria pretén abordar els següents aspectes:
- Estudiar i refinar models i metodologies de participació que permetin la implicació significativa dels grups d'interès i ciutadans en el co-disseny, renovació i desenvolupament d'espais públics als seus barris. El model i la metodologia haurien de:
  • Ser inclusius i accessibles, assegurant que els ciutadans tinguin el poder de contribuir en els processos de presa de decisions;
  • Utilitzar eines digitals innovadores, plataformes i tecnologies com la realitat augmentada o la realitat virtual per facilitar la col·laboració virtual i física entre ciutadans, dissenyadors, planificadors urbans, responsables polítics i el sector de la construcció, millorant la participació ciutadana en els processos de planificació, disseny i construcció, tot garantint que les solucions digitals siguin inclusives i accessibles, i avaluant el seu valor afegit en comparació amb els mètodes "tradicionals" presencials.
- Demostrar que l'enfocament de participació escollit (per exemple, model, metodologia, eines digitals) pot fomentar de manera efectiva i mesurable l'obertura, la cohesió social, la confiança i l'acceptació dins les comunitats, així com promoure la inclusió de comunitats marginades i/o grups vulnerables en projectes de remodelació d'espais públics. Les propostes han de demostrar això en almenys tres barris amb condicions ambientals, socials i econòmiques diferents, cadascun situat en un estat membre o País Associat diferent.
- Monitorar i avaluar totes les etapes de l'enfocament de participació escollit, utilitzant una metodologia adequada, i mesurar l'èxit dels projectes en fomentar l'obertura, la cohesió social, l'acceptació dins les comunitats, així com la inclusió de comunitats marginades i grups vulnerables.
- Avaluar com els aspectes anteriors poden impactar en el disseny i la presa de decisions futurs en la construcció de barris i en el sector de la construcció.

La convocatòria forma part del marc de la Nova Bauhaus Europea (NBE): en línia amb els seus objectius d'aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2050 i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) almenys un 55% net per a l'any 2030 alhora que augmenta la resiliència climàtica. També s'esforça per passar a una economia circular, treballar cap a la seva ambició de contaminació zero i protegir i restaurar la biodiversitat, d'acord amb els objectius del Pacte Verd Europeu.
 
La NBE forma part d'aquesta agenda durant els últims tres anys. Està contribuint a reduir les emissions de GEH i integrar els principis de l'economia circular en diverses àrees estratègiques, inclòs l'entorn construït. També està aprofitant el poder de la cultura, l'art i la creativitat per a la transició verda.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 19 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).