Fons Social Europeu+ (FSE+)

22/05/2024

La convocatòria persegueix la generació de propostes per a subvencions de la UE adreçades a la lluita contra l'atur de llarga durada, dins de la Iniciativa Innovació Social+ (SI+) del Fons Social Europeu (FSE+). L'objectiu d'aquesta convocatòria és transferir o ampliar innovacions socials provades i prometedores per a la integració dels aturats de llarga durada en el mercat laboral i fomentar la seva inclusió social.

Amb un pressupost indicatiu de subvenció de 23 milions d'euros, els projectes transnacionals s'han de centrar en:
- La cooperació amb els agents locals d'ocupació i les associacions entre empresaris locals i comunitats.
- Millorar l'abast dels aturats de llarga durada, incloent-hi aquells que s'enfronten a més barreres.
- Proporcionar un enfocament individualitzat, accessible i inclusiu als aturats de llarga durada.

(Aquí) podeu trobar alguna informació sobre activitats, innovacions socials i grups objectius.

Cronograma de la convocatòria:
  • Durada: La durada prevista d'un projecte és de 36 mesos.
  • Quantia de la subvenció: La mida estimada d'una subvenció és entre 1.000.000 i 3.000.000 euros per projecte (això no impedeix la presentació/selecció de sol·licituds que sol·licitin altres quantitats), constituint no més del 80% del pressupost total del projecte. Per tant, almenys un 20% del cofinançament ha de provenir d'altres fonts que no siguin el pressupost de la UE.
Totes les sol·licituds s'han de presentar directament en línia a través del Portal eSINNIS ((e) Sistema d'Informació d'Innovació Social). L'accés al Portal eSINNIS per a la presentació de sol·licituds estarà disponible a partir d'agost de 2024.

No s'accepten sol·licituds en paper.  

Les sol·licituds s'han de presentar abans de la data límit de la convocatòria: el 30 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (CEST).