Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució EMT/1785/2024)

28/05/2024

La Resolució EMT/1785/2024, de 9 de maig, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, publicada al DOGC de 27/05/2024, obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU (SOC – ADA 2024).

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2024, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa ADA, de formació per cobrir necessitats específiques, adreçat a l'adquisició i millora de competències digitals, per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, d'acord l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre (aquí la informació), la qual aprovava les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució (del 28 de maig al 17 de juny del 2024).
 
(Aquí) més informació jurídica de l'FMC.