Horizon Europe - CL3

14/06/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Anàlisi avançada de dades en temps real utilitzada per a la resiliència de la infraestructura (HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-03).

Els resultats de la present convocatòria han de contribuir a millorar les capacitats per identificar riscos i esdeveniments defectuosos en xarxes d'infraestructures i ciutats intel·ligents mitjançant l'anàlisi en temps real (incloent-hi big data) per part d'actors públics i privats a través de plataformes segures i de confiança, amb sistemes interconnectats sota marcs legals i polítics clars; a desenvolupar eines i processos per facilitar els esforços dels interessats en identificar, analitzar, avaluar i monitorar contínuament els riscos i augmentar la capacitat adaptativa davant esdeveniments inesperats, permetent l'anàlisi de diverses fonts de dades (per exemple, àudio, vídeo, xarxes socials, contingut web, informació espacial, dades de sensors o generades per màquines); a la identificació, classificació i seguiment ràpid i continu en temps real d'agents perillosos, contaminants o anomalies en xarxes d'infraestructures i cadenes de subministrament; a la millora de les interfícies interoperables i la col·laboració entre sistemes de detecció i resposta d'operacions d'infraestructura, centres de gestió/coordinació de riscos estatals/UE i equipament de primers responents per permetre operacions remotes in situ considerant el coneixement dels ciutadans; a l'augment de la ciber-resiliència de xarxes industrials XG i dades en núvol que cobreixen dominis d'infraestructura específics; i a la millora de la capacitat de mapar en temps real les fonts de factors de risc que podrien posar en perill la infraestructura en xarxa, recolzat per dades d'Observació de la Terra i geolocalització. Si l'anàlisi inclou el processament de dades personals, s'hauria de considerar incloure una avaluació de riscos o impacte en la privadesa dels individus i la societat.

El programa compta amb un pressupost de 5 milions, amb previsió d'1 projecte aprovat.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 20 de novembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).