Horizon - Missions

17/06/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Ciutats amb contaminació zero (HORIZONT-MISS-2024-CIT-01-02).

Els projectes de la present convocatòria es preveu que contribueixin als següents resultats:
- Desenvolupament de mètodes per avaluar amb més precisió l'exposició a la contaminació de l'aire, aigua, sòl i/o soroll, impactes sobre la salut i informació pública a escala regional i/o local.
- Desenvolupament de mètodes per avaluar millor l'exposició dels grups vulnerables (incloent-hi el context socioeconòmic) a la contaminació de l'aire, aigua, sòl i/o soroll a escala regional i/o local, permetent una evidència més precisa per a les avaluacions d'impacte sobre la salut.
- Millora de l'avaluació comparativa de l'impacte de la mortalitat i morbiditat causat per la contaminació de l'aire, aigua, sòl i/o soroll a escala regional i/o local.
- Millora de la comprensió del paper de l'economia del comportament, la psicologia i el comportament organitzacional per dissenyar mesures orientades a reduir la contaminació en entorns urbans.
- Millora de la comprensió de la correlació entre la millora de la qualitat ambiental dels espais urbans i la salut i el benestar humans.
- Desenvolupament de mètodes per determinar les fonts de contaminants de l'aire dins l'àmbit urbà perquè les autoritats locals, les parts interessades i els ciutadans coneguin la proporció d'emissions contaminants atribuïbles al transport urbà, calefacció, etc.
- Anàlisi comparativa d'estratègies d'èxit seleccionades de reducció/abatiment de la contaminació a escala local i identificació dels factors clau subjacents a aquests èxits i el seu potencial de replicació.

La convocatòria compta amb un pressupost de 20 milions d'euros, en previsió de 4 projectes a ser aprovats.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 16 de gener de 2025, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).