Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Extracte Ordre TDF/435/2024)

19/06/2024

Amb la publicació de l'extracte de la resolució de 10 de juny de 2024 (BOE 12/06/2024) de la Direcció General de l'Entitat Pública Empresarial Red.es (aquí), es modifica la convocatòria d'ajuts destinats a la digitalització d'empreses del Segment III (entre 0 i menys de 3 treballadors).

Les modificacions afecten el pressupost total disponible de la convocatòria, que ascendeix a la quantitat de de 1.000.000.000 euros. També augmenta l'import màxim per beneficiari, que passarà de 2.000 a 3.000 euros per bo digital.

Així mateix, s'amplia la data de presentació de sol·licituds fins al 31 d'octubre de 2025 a les 11:00 hores, un termini que podrà concloure abans si s'esgota el crèdit pressupostari establert.

La resolució precisa que les sol·licituds rebudes a partir del 14 de juny de 2024 a les 11.00 hores rebran l'ajut de 3.000 euros, sens perjudici de què les sol·licituds presentades amb anterioritat puguin optar a l'ampliació de 1.000 euros.

(Aquí) més informació al web.  

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 12 de juny 2024.