Interreg Euro-Med

04/07/2024

La cinquena convocatòria del programa Euro-Med s'adreça exclusivament a projectes temàtics estratègics territorials.

Els projectes temàtics estratègics territorials han de respondre a les necessitats i reptes conjunts d'un tipus concret de territori abordant temes estratègics identificats. Així, principalment produir un impacte territorial, basat en la implicació de tots els actors rellevants per desencadenar solucions o estratègies a mida d'acord amb el territori i la temàtica escollida. Aquells haurien d'estar adaptat al tipus de territori objectiu i poder influir a escala estatal, regional o polítiques locals mitjançant l'estudi (desenvolupament), prova i transferència desenvolupades conjuntament solucions o estratègies.

A aquest efecte, els projectes territorials estratègics temàtics combinaran: la realització d'estudis, proves de solucions i transferència de resultats.

Per a la 5a convocatòria s'han identificat els eixos territorials i temàtics posteriors:
- Illes
- Zones rurals
- Zones de muntanya

Aquests territoris, rellevants i importants per a tota l'àrea del Programa, han estat menys coberts per la 2a Convocatòria de propostes (per a projectes temàtics) i requereixen dedicació en solucions per als reptes específics als quals s'enfronten.

Temes:
- Prevenció i reducció de residus
- Escassetat d'aigua

La dotació econòmica indicativa d'aquesta convocatòria és d'uns 35 milions d'euros totals (28 milions d'euros de fons Interreg + 7 milions d'euros de cofinançament estatal).

S'espera que en aquesta convocatòria se seleccionen entre 8 i 10 projectes.

El pressupost total per projecte no ha de superar els 4.000.000 euros.

Durada del projecte: màxim 45 mesos.

L'estructura de col·laboració prevista per a aquesta convocatòria és de:
  • Com a mínim, l'associació del projecte ha d'estar composta per socis en cinc (5) països diferents dins del programa Interreg Euro-MED àmbit de cooperació (criteris d'elegibilitat B.1).
  • El soci líder (LP) ha de ser un organisme públic o un organisme regit pel dret públic (com definits a la Directiva 2014/24/UE) (criteris d'elegibilitat B.2).
  • Els socis han de justificar que tenen capacitat directa per intervenir en els territoris objectiu de la convocatòria.
La 1a fase de sol·licitud, té termini de tancament fins al 26 de setembre de 2024, a les 13:00 hores (hora de Brussel·les).