Fons Next Generation EU

04/07/2024

La convocatòria busca complir amb l'objectiu de finançar les actuacions en diferents àrees de conservació i rehabilitació (ACRs) declarades pel Consorci Metropolità de l'Habitatge així com aplicar el programa d'oficines de suport a la rehabilitació en els programes Barri i Edifici de les bases reguladores, mitjançant la concessió directa d'ajuts.

Els destinataris últims del programa de suport a les Oficines de Rehabilitació són els ens locals o altres ens, així com els organismes públics o privats que ho sol·licitin.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària d'1.554.248 euros per a la totalitat de les actuacions d'acord amb la següent distribució:

En el programa d'ajuts a la vulnerabilitat:
- Per l'ajut individual per vulnerabilitat per a propietaris o usufructuaris d'habitatges recollit a la convocatòria es comptarà amb una dotació pressupostària de 200.000 euros.
- Per l'ajut complementari individual per vulnerabilitat per a propietaris o usufructuaris d'habitatges i locals es comptarà amb una dotació pressupostària de 500.000 euros.

En el programa de suport a les oficines de rehabilitació:
- Per l'ajut de suport a les oficines de rehabilitació es comptarà amb una dotació pressupostària de 854.248 euros.

Imputables a les partides previstes del pressupost del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a l'any 2024.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2026, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.