• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença el curs de l'FMC sobre com millorar la gestió del servei públic de l'aigua
Comença el curs de l'FMC sobre com millorar la gestió del servei públic de l'aigua


Amb un centenar d'assistents la Federació de Municipis de Catalunya enceta avui un curs amb l'objectiu d'analitzar com millorar la gestió del servei públic de l'aigua, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el CSITAL Catalunya. El curs continuarà els dies 2, 9, 16 i 23 de maig

25/04/2017

Amb aquest curs sobre 'El servei públic del cicle de l'aigua' també es pretén oferir marcs de referència que permetin abordar la variabilitat de situacions lligades a la prestació dels serveis del cicle local de l’aigua i les relacions amb els gestors del servei; obtenir una visió panoràmica i pluridisciplinària en relació a la prestació dels serveis del cicle local de l’aigua des d’una perspectiva social, econòmica, ambiental i democràtica; facilitar metodologies per a l’establiment del servei, el control de gestió i presa de decisions que permetin assegurar que l’Administració Pública, com a titular del servei, té en tot moment el govern del servei, sigui quina sigui la seva forma de gestió; i oferir eines de treball i marcs de referència que permetin abordar la variabilitat de situacions lligades a la prestació dels serveis del cicle local de l’aigua i les relacions amb els gestors del servei.

Per aquest motiu, en la sessió d'avui 25 d'abril, s'ha convidat Joan Gaya i Fuertes, enginyer consultor, que ens parla sobre la remunicipalització, participació i formes de governança: els ens locals i les empreses del sector, les noves formes de tractament dels serveis públics, les perspectives de futur, l’observatori local de l’aigua, i el codi de bones pràctiques.

Per la seva banda, Joan Pinyol i Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tractarà sobre el cicle de l’aigua i els cicles derivats, el Decret legislatiu 3/2003, la governança en la gestió i l’ús eficient de l’aigua, els instruments jurídics i econòmics de la regulació hidràulica, la gestió de l’aigua a Catalunya, i els aspectes competencials i relatius als usos de l’aigua.

Finalment, Isabel Caro-Patón Carmona, doctora en Dret i professora titular de Dret Administratiu i sòcia de Menéndez & Asociados Abogados, ens introduirà en la Directiva Marc, el cicle local de l’aigua: trams i gestió integrada, el recurs local, el recurs general i la garantia, el paper de l’abastament en alta, els serveis públics i serveis regulats i el règim competencial de la gestió i la regulació.

La sessió d'avui ha estat inaugurada per Amador Marquès, alcalde de Bossòst i president de l'Àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de la Federació de Municipis de Catalunya; Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona; i Joan Gaya, director acadèmic del curs i enginyer consultor.

Marquès, en la seva intervenció, ha destacat que els governs locals han de preservar dos elements irrenunciables en la prestació dels serveis públics: en primer lloc, l'autonomia política i organitzativa per prendre la decisió sobre la millor forma de prestació del servei, bé sigui a través de gestió directa o bé sigui a través de gestió indirecta; i en segon lloc, el control sobre la gestió en la prestació del servei.

I finalment, ha acabat afirmant que "hem de millorar la capacitat de les nostres organitzacions perquè prenguin les millors decisions", afegint que "la Federació de Municipis de Catalunya, amb aquestes jornades, pretén posar un gra de sorra en aquesta millora tècnica que els nostres municipis necessiten per prendre la millor decisió, la que millor protegeixi els interessos públics i la que millor serveixi als ciutadans i ciutadanes".
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC