• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC expressa en el Parlament la seva posició crítica davant el Projecte de llei de comerç, serveis i fires
L'FMC expressa en el Parlament la seva posició crítica davant el Projecte de llei de comerç, serveis i fires


Així ho ha manifestat Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i presidenta de l'Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya, en la compareixença que va tenir lloc ahir dijous 4 de maig al Parlament de Catalunya, en relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires

05/05/2017

Esther Pujol ha començat la seva intervenció dient que el camí seguit per aquesta iniciativa legislativa del govern no ha estat fàcil i ha lamentat que el text de l'Avantprojecte –sense diferencies amb el text que el Govern ha enviat al Parlament– no comptés amb el vot favorable de la representació dels governs locals en la Comissió de Govern Local. No obstant això, ha destacat que els municipis són comprensius amb la complexitat i la dificultat de l'objectiu del projecte de compilar en un sol text la legislació vigent en matèria de comerç i fires, actualitzar, sistematitzar i clarificar conceptes i simplificar la regulació i reduir les càrregues administratives. Des de l'FMC compartim la dificultat i fem costat per seguir, amb passos segurs, en el camí de la innovació i la modernització dels sectors de l'activitat econòmica que el projecte de llei pretén regular.

El govern ha tramès el projecte de llei a aquesta cambra sense comptar, malauradament, amb el suport dels governs locals de Catalunya, ha dit Esther Pujol, i ha recordat que tant l'FMC com l'Ajuntament de Barcelona hem mostrat discrepàncies al text tramès al Parlament de Catalunya, sobretot en les qüestions relatives a la regulació de la venda i prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga -venda no sedentària-, i en d’altres que se centren en la defensa de l’autonomia local. Aquestes qüestions que ens preocupen, i que en molts punts són coincidents amb les plantejades per la ciutat de Barcelona, intenten protegir també les competències locals de tots els municipis en aspectes com la regulació de les autoritzacions o el règim sancionador. Trobem a faltar, ha dit, que el text reculli el principi de respecte a l'exercici legítim per a les administracions, també la local, de les seves competències, previst a l'article 55 de l'LRBRL.

A banda d’aspectes de millora tècnica legislativa que la proposta de l’FMC contempla i que trasllada als grups parlamentaris, creiem que des d'un punt de vista conceptual de la regulació comercial, cal partir del criteri de la defensa de l'autonomia local a la llum del principi de subsidiarietat que acull i protegeix la Carta Europea d'Autonomia Local i, de forma singular, l'article 84 de l'Estatut de Catalunya.

En la part final de la seva intervenció, Esther Pujol ha dit que el que demanen els governs és una legislació que doni seguretat jurídica a operadors i consumidors d'acord amb els principis de llibertat d'empresa que dimanen de la normativa europea, i sense cedir a grups de pressió; en resum, una normativa objectiva i imparcial guiada per l'interès comú. I això requereix confiança en els municipis: som els primers interessats en una regulació del comerç i dels serveis a les nostres ciutats i pobles, que garanteixi els drets dels consumidors i el desenvolupament actiu i rendible del sector professional, ja que contribueix a generar riquesa als municipis. Ha lamentat també que el projecte no reculli una nova regulació dels equipaments comercials.

En definitiva, ha conclòs dient que entenem que el projecte de llei necessita una visió en clau local: encara som a temps d'apropar plantejaments i així millorar tècnicament el projecte de llei. Aquesta és la voluntat de l'FMC des de la col·laboració i la cooperació, confiant en què les propostes de millora relatives a la defensa de l'autonomia local puguin integrar-se en el text final.


Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC