• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC aplega 160 tècnics i electes per parlar de l'ocupació pública
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC aplega 160 tècnics i electes per parlar de l'ocupació pública


Aquest seminari, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, se centra enguany en la política d’ocupació pública per a l’any 2017, els problemes de personal relacionats amb la internalització dels serveis contractats i el futur del treball públic durant el proper decenni. Tindrà lloc els dies 18 d'octubre, 15 de novembre i 20 de desembre

18/10/2017

El Seminari s'ha inaugurat aquest dimecres 18 d'octubre amb una sessió dedicada a la política d’ocupació pública que es portarà a terme durant l’any 2017, amb una ponència sobre l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i la política d’ocupació pública prevista per les lleis pressupostàries, a càrrec d'Alberto Palomar Olmeda, magistrat i professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid, intervenció que vindrà acompanyada de la de Josefa Cantero Martínez, professora de dret administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa, sobre les irregularitats en l’ocupació pública i la responsabilitat dels òrgans competents en matèria de personal. Clourem aquesta primera sessió amb la ponència de la professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-La Manxa, Amparo Merino Segòvia, que tractarà sobre l’acció sindical a les administracions públiques i els crèdits horaris per realitzar funcions de representació després de la legislació de crisi.

En la sessió del més de novembre el tema a abordar serà la política de personal en els processos de remunicipalització. Obrirem amb la intervenció del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, Federico Castillo-Blanco, que abordarà la problemàtica relacionada amb la incorporació de personal laboral en els supòsits d’internalització de serveis. Els projectes en curs: llei pressupostària i llei de contractes del sector públic. A continuació, la professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, Raquel Serrano Olivares, exposarà una ponència sobre internalització de serveis i adaptació de les condicions de treball del personal subrogat en el sector públic. Unes intervencions que seran completades amb la participació de Margarita Tarabini-Castellani Aznar, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de les Illes Balears, que ens parlarà sobre els drets d’informació i consulta del personal en les transmissions induïdes per la recuperació de serveis i activitats contractades.

La tercera sessió del més de desembre tindrà una perspectiva més prospectiva. La primera ponència anirà a càrrec de la catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó, Susana Rodriguez Escanciano, que tractarà del tema poder de control, sistemes tecnològics i drets dels empleats públics. La seva participació anirà seguida de la del professor de Dret Administratiu a ESADE, Manuel Férez Fernández, que abordarà la problemàtica de l’ocupació pública després de la crisi. Tancarà el Seminari el responsable de Recursos Humans de la Direcció General de la Funció Pública del Govern Basc, Mikel Gorriti Bontingui, que ens acostarà a la problemàtica de les relacions entre envelliment i serveis públics: les polítiques d’edat a l’ocupació pública en el pròxim decenni.Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC