• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La metodologia del dret administratiu es debat al SDL
La metodologia del dret administratiu es debat al SDL


La Federació de Municipis de Catalunya aplega més de 200 electes i tècnics locals en una sessió del Seminari de Dret Local, que està tenint lloc aquest matí, en la que també es parlarà de les responsabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o omissions en el deure d'informar propostes

12/01/2018

Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida, ens parlarà sobre les responsabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o omissions en el deure d’informar propostes i acords dels òrgans de govern. Per la seva banda, José María Rodríguez de Santiago, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, serà qui tractarà sobre la metodologia del dret administratiu, concretament sobre les regles de racionalitat per a l’adopció i control de la decisió administrativa.

Com és habitual en el format de cada sessió del Seminari de Dret Local, l'edició del qual va començar el 20 d’octubre de 2017, va continuar amb les sessions de novembre i desembre i finalitzarà el 15 de juny de 2018, just després de les dues conferències generals, es constituiran grups de treball que tractaran sobre qüestions de més d'actualitat.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió desembre
Informació sessió novembre
Informació sessió octubre




BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC