• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Les dificultats de l'aplicació de l'LCSP en matèria de recursos humans i el Projecte de llei de pressupostos, al Seminari d'Actualització de Funció Pública Local
Les dificultats de l'aplicació de l'LCSP en matèria de recursos humans i el Projecte de llei de pressupostos, al Seminari d'Actualització de Funció Pública Local


La Federació de Municipis de Catalunya celebra avui la segona sessió del Seminari d'Actualització de Funció Pública Local, en la què davant de 195 assistents s'aborden dues qüestions d’enorme interès pel seu impacte en la pràctica ordinària de la gestió de recursos humans: les dificultats aplicatives de la nova Llei de contractes del sector públic des de la perspectiva de RRHH i la situació actual de la jurisprudència en matèria d'extincions contractuals i nomenaments interins

24/04/2018

La presentació de la sessió ha anat a càrrec de Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manlleu; i de Fernando Hernàndez Baena, assessor de la Diputació de Barcelona.

En primer lloc, s’analitzenn les dificultats interpretatives i d’aplicació que suposa la recentment entrada en vigor Llei de contractes del sector públic de 2017 en l’àmbit de la subrogació del personal, quan l’administració decideix prestar directament un servei que venia essent prestat per un operador econòmic o bé quan finalitzen contractes de serveis subscrits per l’administració i quins són els seus efectes sobre els treballadors que prestaven aquests serveis, en relació alhora amb les previsions recollides en la disposició addicional vintisisena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, que recull importants limitacions a la incorporació de personal laboral al sector públic. Aquesta anàlisi va a càrrec d'Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret Laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A continuació, Ignasi Beltran, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, aborda un aspecte que genera una important controvèrsia pel que fa a la disparitat de criteris existent en els pronunciaments judicials dels Tribunals espanyols i el posicionament mantingut fins a l’actualitat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea –amb el seu possible gir important en un futur immediat-, que és el relatiu a la situació en què resten els treballadors temporals i els funcionaris interins, com també els treballadors indefinits no fixos de l’administració pública en el moment de la finalització de la seva relació laboral en funció de la causa de finalització i de la tipologia i durada del contracte o nomenament subscrit amb l’administració.

Per finalitzar, a la secció de pràctica jurídica, Santiago Sáenz Hernáiz, advocat, ens parlarà sobre la consolidació de l’ocupació pública en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i en el Pacte de 9 de març de 2018 per a la millora de l’ocupació pública.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC