• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La qualitat normativa dels ens locals centra el debat de la jornada que avui organitzen l'FMC, l’Asociación Española de Letrados de Entidades Locales i l’Associació Catalana de Juristes Locals
La qualitat normativa dels ens locals centra el debat de la jornada que avui organitzen l'FMC, l’Asociación Española de Letrados de Entidades Locales i l’Associació Catalana de Juristes Locals


Avui divendres 27 d'abril, la Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat una jornada, al Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb l'objectiu de fer una anàlisi detallada i concreta dels recursos humans i la contractació

27/04/2018

Els recursos humans i la contractació continuen essent matèries especialment sensibles a les entitats locals. A la vista, doncs, dels darrer pronunciaments judicials en matèria de personal i de la nova Llei de contractes del sector públic, es manté la necessitat de continuar amb l'anàlisi detallada i concreta d’aquestes dues disciplines. És per això que la Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb l’Asociación Española de Letrados de Entidades Locales i l’Associació Catalana de Juristes Locals, ha organitzat aquesta jornada adreçada principalment a lletrats, tècnics municipals, secretaris i interventors de l’administració local.
 
La presentació de la jornada ha anat a càrrec d'Albert Solé Benito, director dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona; Jesús Mª Royo Crespo, president de l’Asociación Española de Letrados de Entidades Locales; i Xavier Silvestre i Castejón, president de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.
 
A continuació ha tingut lloc una taula rodona on s'ha parlat sobre les relacions entre el dret laboral i la funció pública: darrers pronunciaments jurisprudencials, a càrrec de Francisco Javier Durán García, doctor en Dret i lletrat de l’Ajuntament de Villafranca de Barros, Extremadura; i Marcos Peña Molina,, lletrat en cap l’assessoria jurídica de l’Ajuntament de Camas, Sevilla. Ha moderat la taula Jesús Mª Royo Crespo.
 
Seguidamennt, s'ha celebrat una altra taula rodona sobre contractació: la contractació administrativa i els seus límits en relació amb el dret privat. Aquesta taula ha anat a càrrec de Miguel Benito, cap de contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; i de Carme Torres, interventora delegada i directora de la Coordinació Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat moderada per Jesús Mª Royo Crespo.
 
La conferència sobre la planificació i qualitat normativa en relació amb els ens locals ha anat a càrrec de Juli Ponce, catedràtic acreditat de Dret Administratiu i director de l ́Institut de Recerca UB, TransJus de la Universitat de Barcelona. L'ha presentat Xavier Silvestre i Castejón.
 
Seguidament, presentat per Sergi Monteserín Heredia, lletrat de l’Ajuntament de Gavà; l'advocat penalista especialitzat en dret penal de l’empresa i de l’Administració Pública Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, ha parlat sobre la fugida del dret administratiu cap al dret penal.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC