• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Presentat un Manual que recull quins són els impactes més rellevants del Reglament (UE) de protecció de dades que afecten els ens locals catalans
Presentat un Manual que recull quins són els impactes més rellevants del Reglament (UE) de protecció de dades que afecten els ens locals catalans


Les entitats municipalistes (FMC i ACM) hem presentat avui un Manual, amb el que pretenem ajudar als operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també a la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, sobre quin és l'abast i quins seran els efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018 del Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

03/05/2018

L’àmbit d’aplicació de l’RGPD pot ser aplicat no només als ens locals catalans, sinó a qualsevol govern local, i amb les modulacions que siguin procedents, també a altres administracions públiques territorials o ens del seu sector públic.

La inauguració de l'acte de presentació del Manual, que s'ha celebrat aquest matí a l'Auditori de l'IdEC, ha comptat amb Marc Pifarré, secretari general de l'ACM i amb Rafael Jiménez Asensio, professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Seguidament ha intervingut Carles San José Amat, cap de l'Àrea d'Inspecció Catalana de la Proteccio de Dades.

A continuació, Rafael Jiménez Asensio ha presentat el Manual. Aquesta guia no pretén esgotar d’altres iniciatives orientadores, ni molt menys substituir les pautes o els criteris que les institucions competents establiran per garantir la millor implantació d’aquest Reglament, no només en l’horitzó del proper dia 25 de maig d’enguany, sinó més enllà, quan es produeixi l’aprovació i aplicació efectiva de la Llei d’adaptació que en aquests moments es debat al Congrés dels Diputats.

L’enfocament d’aquest treball és predominantment explicatiu. Es pretén que el lector no informat o escassament documentat sobre aquesta nova realitat normativa, comprengui quin és l’abast d’aquest marc regulador i quins seran els seus efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018. El tractament que hem pretès fer se centra en una anàlisi sistemàtica de l’RGPD on s’intercalen alguns documents d’interès (preferentment de les autoritats de control o del grup de treball de l’article 29), i s’hi exposen algunes idees-força i altres recomanacions o opinions que el temps haurà de contrastar.

Finalment, Ascen Moro, responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha compartit l'experiència d'aquest ajuntament en el camí per al'adaptació de l'organització interna a les obligacions que, en matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter personal, la normativa ha anat imposant a les administracions públiques. Aquesta bona pràctica de Sant Feliu està inclosa en el Manual.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa acte presentació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC