• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC reuneix 170 electes i tècnics locals al Seminari de Dret Local per tractar la transparència i conservació de documents públics
L'FMC reuneix 170 electes i tècnics locals al Seminari de Dret Local per tractar la transparència i conservació de documents públics


Aquest matí està tenint lloc la vuitena sessió del Seminari de Dret Local 2017-2018 de la Federació de Municipis de Catalunya. Els dos temes generals a debat són les condicions de l'activitat i d'ubicació a la trama urbana dels serveis funeraris i la transparència, conservació i destrucció dels documents públics

11/05/2018

Com és habitual, la sessió ha començat amb l'informe de l'actualitat jurídica. A continuació, per parlar de la primera ponència sobre els serveis funeraris hem comptat amb Àngel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals; i Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, ha tractat en la segona ponència la conservació i destrucció dels documents públics.

A continuació s'han constituït els grups de treball. Al primer, sobre personal, règim jurídic i hisenda, Maite Muratel Cavero, directora de Serveis de Secretaries Delegades de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, i Anna Majó Capilla, secretària delegada, han debatut sobre l'elaboració del PCAP aplicable als contractes de serveis, obres i subministrament, tant pel que fa referència als procediments obert simplificat i als procediments obert sumari, així com l’aplicabilitat als municipis de la demarcació de Barcelona. Al grup II, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, s'ha analitzat la necessitat d'habitatge assequible i l'habilitació de creació de nou habitatge a la planificació urbanística, mitjançant la previsió de l'article 17.3 de la Llei del dret de l'habitatge, a càrrec de Dolors Clavell Nadal, advocada.

La darrera sessió del Seminari 2017-2018 de l'FMC tindrà lloc el 15 de juny i tractarà sobre contaminació acústica i proteccio de drets fonamentals i sobre les conseqüències del trasllat del debat polític a la jurisdicció penal.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC