• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Repensar la selecció dels treballadors públics
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Repensar la selecció dels treballadors públics


Els sistemes de selecció utilitzats en el sector públic espanyol estan absolutament obsolets i són ineficients, ja que posen el focus d'atenció principal en la 'selecció negativa' i no en la captació del talent. Es fa, per tant, necessari repensar totalment el model d'accés a la funció pública (temaris, tipus de proves, òrgans de selecció, etc.) a través de mesures correctores a curt termini però també mitjançant un replantejament estratègic que faci front als problemes d'envelliment de les plantilles i a la imminent irrupció d'un escenari de revolució tecnològica, que transformarà radicalment l'Administració pública en el termini de deu o quinze anys

25/10/2018

A tall d'exemple, les proves de simulació, les entrevistes d'avaluació situacional (a través d'un ampli ventall d'instruments selectius que aquest tipus de proves admet), les d'autoavaluació per competències o les mateixes entrevistes individualitzades (siguin conductuals estructurades o no), les proves psicotècniques d'aptitud mental general o de personalitat, són totes elles -llevat excepcions singulars i amb un pes relatiu-  modalitats de proves selectives que actualment s'apliquen poc en el sector públic i, quan es fa, amb un pes sobre el total molt relatiu. No obstant això, aquest tipus de proves són dominants en altres entorns comparats on es combinen amb altres de coneixement i destreses, aportant resultats fiables i satisfactoris.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Descripció


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC