• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: La transformació del paisatge local amb l'e-comerç
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: La transformació del paisatge local amb l'e-comerç


El comerç online està transformant el paisatge de les ciutats. Mentre que les grans empreses de distribució estan vivint un creixement imparable i instal·lant nous centres logístics, les botigues que no estan complementant la seva activitat a peu de carrer amb un taulell a Internet estan exposades a una disminució gradual de vendes i, per tant, a una reducció de les seves plantilles

06/11/2018

Això té diversos impactes directes i indirectes a nivell local:

- En els mercats laborals, en alguns casos en forma de pèrdua neta de llocs de treball i en altres casos en forma de substitució de llocs de treball en el comerç per llocs de treball "digitals". Aquesta reestructuració dels mercats laborals locals també comporta un canvi de necessitats de transport dels treballadors del sector "comerç" que en lloc d'anar a treballar a la botiga del mateix municipi, s'han de desplaçar a les afores de les ciutats fins a les "noves" empreses relacionades amb la distribució on-line.

- En el sector del transport de mercaderies: el sector minorista tradicional requeria una distribució amb camions mitjans i zones de càrrega i descàrrega, mentre que el comerç on-line exigeix molts més desplaçaments de vehicles més petits que van porta a porta.

- En la fiscalitat local: la transformació del comerç local pot suposar una reducció o un augment de la recaptació en funció de la redistribució de l'activitat (tancament de comerços, instal·lació de centres de distribució d'empreses d’e-comerç i obertura de botigues de proximitat de les multinacionals de comerç on line).

Sigui com sigui, el què és evident és que els governs locals no poden desentendre's d'aquesta profunda transformació de l'activitat econòmica municipal i d'hàbits dels ciutadans (consumidors i treballadors). Per tal de minimitzar-ne els efectes negatius i aprofitar-ne les oportunitats, han de monitoritzar-ne permanentment l’impacte a nivell local i  han de preveure l’adopció de mesures d’adaptació en matèria urbanística, de transports, de dinamització/digitalització del comerç local o de polítiques actives d'ocupació.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC