• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Davant més de 200 assistents, el Seminari de Dret Local analitza l'habitatge assequible i la contractació
Davant més de 200 assistents, el Seminari de Dret Local analitza l'habitatge assequible i la contractació


En l'SDL que està tenint lloc aquest matí s'ha presentat la nova direcció del Seminari, que anirà a càrrec a partir d'ara de Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut TransJus. En aquesta sessió s'està tractant la gentrificació de les ciutats i habitatge assequible, a càrrec del mateix Juli Ponce Solé; i del recurs especial en matèria de contractació, a càrrec de Neus Colet i Areán, presidenta del Tribunal de Contractació de la Generalitat de la Catalunya

14/12/2018

Com és habitual a cada sessió del Seminari de Dret Local, s'ha presentat l'informe de l'actualitat jurídica. En aquesta ocasió, la presentació ha anat a càrrec de Maria Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

Seguidament, Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona, i nou director d'aquest Seminari de Dret Local, ha presentat una ponència sobre la gentrificació de les ciutats i l'habitatge assequible, dividida en quatre eixos principals: la gentrificació i segregació urbana: conceptes, conseqüències i paper del dret urbanístic i de l'habitatge; les tècniques jurídiques urbanístiques contra la gentrificació i la segregació: en especial les reserves d'habitatge assequible; la doble funció de les reserves d'habitatge protegit: provisió d'habitatge assequible i barreja social contra la gentrificació i la segregació; i finalment d'un urbanisme excloent a un urbanisme incloent.

A continuació, per parlar del recurs especial en matèria de contractació, hem comptat amb Neus Colet i Areán, presidenta del Tribunal de Contractació de la Generalitat de la Catalunya, que ha presentat la ponència 'El règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació pública'.

Seguidament es constituiran els grups de treball. El grup I, sobre personal, règim jurídic, hisenda, tractarà del concepte de plaça vacant i la seva relació amb els instruments d’ordenació de RRHH i el canvi de criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per Sentència 105/2018, de 22 de febrer., a càrrec d'Ana Belén Sánchez Parra, lletrada del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona. El grup II, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, analitzarà l'obtenció d'habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat i els instruments urbanístics al servei de les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona, a càrrec de Sonia Cobos Lucas, tècnica superior en Dret i directora de Serveis d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió novembre
Informació sessió inaugural
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC