• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Cloenda de la XX edició del Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC
Cloenda de la XX edició del Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC


El Seminari de Relacions Col·lectives 2018 organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i en el què hi participen 260 inscrits va començar el passat 31 d'octubre i va continuar el 28 de novembre. La sessió d'avui, la darrera d'aquesta edició 2018, se centra en la problemàtica laboral de les xarxes empresarials, els codis de conducta en la protecció de dades personals i la lliure expressió en els grups de WhatsApp

19/12/2018

La inauguració d'aquesta sessió ha anat a Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari.

Seguidament, per parlar de les xarxes empresarials en els sistemes institucionals públics: problemàtica laboral, hem comptat amb Juan Bautista Vivero Serrano, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Salamanca. En la seva intervenció, ha fet una introducció de què son les xarxes d'empreses i les xarxes d'entitats públiques, ha explicat la classificació de les xarxes d'entitats públiques: les xarxes subjecte i les xarxes conveni; l'impacte laboral de les xarxes d'empreses i d'entitats públiques i la desconfiança del Dret administratiu de la crisi davant les xarxes institucionals d'entitats públiques; i finalment ha explicat algunes manifestacions de l'impacte laboral de les xarxes d'organitzacions públiques.

Per la seva banda, Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de Universitat (acreditat) i consultor institucional,  en la seva ponència sobre l'enfoc preventiu en la protecció de dades personals a l'RGPD i a la nova LOPDGDD: elements (especial consideració dels Codis de Conducta), introdueix el nou marc normatiu de la UE en matèria de protecció de dades de caràcter personal; i quin és el sistema institucional i de gestió de protecció de dades en l'Administració pública (RGPD/LOPDGDD).

Per finalitzar, Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, parla sobre els grups de WhatsApp, cossos de seguretat i crítica dels responsables institucionals: lliure expressió, falta de respecte als superiors o delicte d'injúries?. En aquest sentit, ha estructurat la seva intervenció en una introducció sobre les xarxes socials i les relacions de treball; l'ús indegut o irregular de la llibertat d'expressió; quins són els elements que s'han de tenir en compte en les xarxes socials; i què es el dret a la intimitat i la confidencialitat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió novembre
Informació sessió octubre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC