• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El règim jurídic de les subvencions, a debat en una jornada de l'FMC
El règim jurídic de les subvencions, a debat en una jornada de l'FMC


Fer balanç dels 15 anys de la Llei general de subvencions, la concessió ja sigui en concurrència competitiva o directa, i les possibles extralimitacions de les comunitats autònomes en la seva regulació, són els eixos centrals de la jornada sobre subvencions, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, que està tenint lloc aquest matí a l'Ateneu Barcelonès, amb l'assistència de 200 tècnics i electes

24/01/2019

Les subvencions constitueixen una modalitat important de la despesa pública i, per tant, s’han de sotmetre a les directrius de la política pressupostària. Cal, en aquest sentit, la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions. Estem, sens dubte, davant d’una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o públic.

Les administracions públiques donen resposta, en bona mesura, a les demandes socials i econòmiques de les persones i entitats públiques o privades a través de les subvencions. Les subvencions constitueixen una modalitat important de la despesa pública i, per tant, s’han de sotmetre a les directrius de la política pressupostària.

A data d’avui, la Llei reguladora de les subvencions és la 38/2003, de 17 de novembre (Llei general de subvencions) i va representar un pas més en el procés de perfeccionament, racionalització i transparència del nostre sistema econòmic. En aquesta línia destaca, també, la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions. Estem, sens dubte, davant d’una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o públic.

La llei general de subvencions s’ha de considerar com un instrument legislatiu regulador d’una tècnica general d’intervenció administrativa, restant fora del seu àmbit objectiu d’aplicació les prestacions del sistema de la Seguretat Social i d’altres anàlogues.

La vigència d’aquella llei data de 15 anys, temps suficient per fer balanç de la seva aplicació i dels problemes que, com és lògic, no han deixat d’aparèixer. És suficient esmentar els relacionats amb la concessió de les subvencions -ja sigui en les modalitats de concurrència competitiva o directa- així com les possibles extralimitacions de les comunitats autònomes en la regulació d’aquesta matèria.

Debatre sobre tota aquesta problemàtica és l’objecte d’aquesta jornada.

Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals, ha presentat la jornada.

Per parlar del règim jurídic de les subvencions, hem comptat amb Xavier Urios i Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos de la Generalitat de Catalunya; i per tractar de la jurisprudència de les subvencions, tenim Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC