• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns, en la sessió d’avui del Seminari de Dret Local
L’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns, en la sessió d’avui del Seminari de Dret Local


La Federació de Municipis de Catalunya està celebrant avui, davant 200 assistents, la sessió corresponent al mes de maig del Seminari de Dret Local. En aquesta ocasió, es parlarà sobre la moneda ciutadana, sobre l’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns, sobre el personal interí fent una especial referència a la darrera jurisprudència, i sobre el transport urbà en vehicles de turisme: una anàlisi de la nova regulació continguda en el Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor

17/05/2019

Ha començat la sessió amb l’informe de l'actualitat jurídica, com ja és habitual, a càrrec de Ma. Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, que també ha fet una ponència sobre la moneda ciutadana, juntament amb Jaume Catarineu Rabell, enginyer superior en Informàtica per la UPC i postgrau en Gestió Empresarial per EADA.

Juan Manuel Alegre Ávila, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Cantàbria, ha parlat sobre l’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns. Per a l’ocasió, s’ha basat en un text de Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret Administratiu professor emèrit de la Universitat de Cantàbria, sobre el paper del jutge nacional en l’aplicació del dret europeu. Aquest text, en resum, diu que cal buscar un equilibri en l’activitat interconnexionada de tots els tribunals europeus; una tasca certament difícil, però possible si hi ha voluntat de trobar l’equilibri, es posen els mitjans materials i es trien les persones apropiades. Està en joc una idea d’Europa a través del dret. Hi ha un idea d’Europa, una història que cal conèixer, uns valors bàsics conquistats amb esforç i que s’han d’interioritzar, una cultura plena de malentesos a ressaltar; i en aquesta tasca, destaca el treball dels mitjans de comunicació, de l’escola , del Dret i dels tribunals que l’apliquen. Des de la Universitat, des de l’acadèmia i des de les administracions cal alimentar aquestes tasques de socialització. I també s’ha de destacar el posicionament del jutge en la funció més important i que a primera línia protagonitza, que és la de dotar d’eficàcia real el Dret europeu que plasma tots aquests valors.

A continuació s’han constituït els dos grups de treball. El primer, sobre personal, règim jurídic, hisenda; i el segon, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.

Al grup I, Manuel Gozálvez García, lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, tracta sobre el personal interí, fent una referència especial a la darrera jurisprudència. En aquesta ocasió, ens parla del marc legal bàsic; del règim jurídic del funcionari interí; del cessament del funcionari interí; de les vacants i les ofertes d’ocupació pública; de l’Acord marc sobre treball de durada determinada; de les clàusules quarta i cinquena com a regla per evitar els abusos en la contractació i garantir la no discriminació; de la jurisprudència comunitària sobre l’abús en la contractació del sector públic; de la resposta del Tribunal Suprem als abusos produïts en les relacions de durada determinada subjectes al dret administratiu; ha fet una breu referència a la jurisprudència c omunitària sobre la clàusula quarta de l’Acord marc; i ha parlat de la resposta dels tribunals espanyols sobre la garantia a la no discriminació, posant alguns exemples.

Al grup II, per tractar el transport urbà en vehicles de turisme: en concret, per analitzar la nova regulació continguda en el Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor; Marc Tarrés, professor agregat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, a banda de l’anàlisi del Decret llei 4/2019, parla sobre l’economia col·laborativa com a pressupòsit, sobre si el taxi com a activitat privada d’interès general està en situació de crisi o revolució? i ha fet un recorregut per la legislació sobre la matèria: VTC: Any 2009, la Llei òmnibus, el Reial Decret 919/2010 i la STS de 14 de febrer de 2012; les noves modificacions legals del 2013, l’ RD 1076/2017, de 29 de desembre, la Sentència TS de 4 de juny de 2018, la Sentència TC de 4 d’octubre de 2018, l’RDLlei 13/2018, el Decret llei 4/2019 i d’altres noves regulacions.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC