• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Avui, sessió de cloenda del Seminari de Dret Local (SDL) 2018-2019 de l'FMC
Avui, sessió de cloenda del Seminari de Dret Local (SDL) 2018-2019 de l'FMC


Des del 5 d'octubre de 2018 fins a avui, 260 experts han participat en aquesta 31a edició del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya, amb l'objectiu d'actualitzar coneixements i intercanviar experiències sobre el dret local. Aquesta edició del Seminari es clou avui amb una sessió dedicada a analitzar la revisió d'ofici i l'executivitat de les sancions després de la Llei 39/2015

14/06/2019

Ha començat la sessió amb l'informe de l'actualitat jurídica, a càrrec de M. Antonieta Fernández, professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. A continuació, per parlar de la revisió d’ofici: problemes pendents de solució, hem comptat amb Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. En la seva ponència ha analitzat la regulació, els problemes en la selecció, la normativa aplicable, el caràcter excepcional, els aspectes subjectius, els aspectes objectius, els aspectes procedimentals, i els límits.

Manuel Rebollo Puig, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Córdoba, ha tractat l’executivitat de les sancions després de la llei 39/2015. En aquest sentit, ha parlat sobre l'executivitat de les sancions quan no hi cap el recurs administratiu ordinari contra elles, la suspensió per anunci de contenciós administratiu, la suspensió judicial de les sancions, l'executivitat de les determinacions no punitives de la resolució sancionadora, el retard en l'executivitat de les sancions i mesures administratives provisionals, l'executivitat i prescripció de les sancions, i quina és l'aplicabilitat a totes les sancions disciplinàries (àmbit d'aplicació del règim d'executivitat de les sancions establert a l'LPAC).

A continuació, s'han constituït els grups de treball. Al grup I, sobre personal, règim jurídic i hisenda, les infraccions i sancions en matèria de règim local han estat tractades per Miguel Casino Rubio, professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid. I al grup II, sobre serveis i ordenació del territori, Joan Perdigó Solà, advocat de Tornos Advocats, ha parlat sobre l'urbanisme i medi ambient. Concretament ha tractat el sanejament d'aigües residuals com a competència municipal o supramunicipal, i finançament; i, en aquest sentit, ha detallat el sanejament a la legislació de règim local (LBRL/LRSAL), el sanejament a la legislació d’aigües, la gestió supramunicipal del sanejament, el drenatge urbà, la tarifa única dels serveis d’aigua, i la intervenció dels abocaments.

Aquesta 31a edició de l'SDL ha comptat amb una nova direcció, a càrrec de Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut TransJus.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC