• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Els projectes urbans, objecte d'anàlisi a la sessió d'avui del Seminari Tècnic Local
Els projectes urbans, objecte d'anàlisi a la sessió d'avui del Seminari Tècnic Local


Aquest matí està tenint lloc la sessió del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya corresponent al mes de juliol. Els projectes urbans són objecte d’analisi, incloent-hi aspectes de gestió de l’espai urbà, de l’eina BIM i un projecte que ha suposat una important transformació d’una zona periurbana de Barcelona i que ha donat resposta a diferents problemes tècnics i ambientals

19/07/2019

Per abordar la gestió de l’espai urbà, ens ha acompanyat Carmen Ruiz Aguinaga, cap del Servei d’Infraestructures i Espai Públic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En la seva ponència ha introduït aspectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. També ha fet una aproximació directa als projectes, el manteniment, la mobilitat i la neteja viària. En aquest sentit, ha parlat de les eines que tenim a l’abast, el BIM i la seva coordinació amb les eines de manteniment, el control de costos a les obres, les eines de gestió d’incidències, el manteniment, la gestió de demandes ciutadanes, la Informació georeferenciada dels elements de l’espai urbà, la gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) i les dades obertes. Finalment ha tractat els nous paradigmes de la gestió de l’espai urbà, els 17 ODS i els principals reptes actuals de la gestió de l’espai urbà. 

Per la seva banda, Victor Roig Segura, enginyer de Camins, Canals i Ports, i consultor i director general de Bimetric, ha dedicat la seva intervenció a explicar la implementació de la metodologia BIM als projectes urbans. Ha centrat la seva intervenció en les singularitats de la construcció: situació actual del sector, bases del sistema de producció, principals ineficiències en la gestió d’informació i els canvis en el marc contractual del sector; i ha definit la metodologia BIM, quines són les seves característiques principals i quins són els conceptes que cal tenir en compte en la seva implementació. Ha conclòs destacant, entre d’altres, que cal establir uns objectius clars a assolir amb l’adopció de la metodologia BIM, ja que ens ajudarà a definir aquesta estructura d’informació; la seva aplicació requereix la colꞏlaboració entre els agents que hi participen per assolir els màxims beneficis, que implica un canvi de valors i comportament per part de les persones implicades; i que, com qualsevol pla d’implementació que es defineixi, ha d’anar acompanyada d’un pla de formació, tant en les noves eines tecnològiques com en les pautes de comportament.

La darrera ponència analitza el projecte d’execució dels entorns de la Masia de Can Solé al Barri de Sant Genís dels Agudells a Barcelona; i va a càrrec d'Olga Tarrasó Climent, arquitecte, Espinàs i Tarrasó SCP. Paisatge, Disseny i Arquitectura, que, primer fa una prospecció de com estava el barri de Sant Genís dels Agudells a la primera meitat del segle XX, i després la seva intervenció es concreta en el projecte executiu.

En la sessió d'avui també ha tingut lloc la presentació, com a coordinador del seminari, de Pere Montaña, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa i coordinador tècnic de l'Àmbit de Territori, Medi Ambient i Serveis Urbans de la Federació de Municipis de Catalunya, en substitució de Miquel Orriols. 

Després del parèntesi estival tindrem una sessió dedicada al medi ambient, centrada en el Pla Clima i Energia 2030, en l’Agenda Urbana de Catalunya i en les metodologies BREEAM i LEAN, en relació a la sostenibilitat dels edificis.

A l’octubre, la sessió sobre eines per a la gestió dels serveis urbans destinarà una part important del temps a diversos aspectes legals, com l’aplicació de la nova Llei de contractes del sector públic i la transparència i la gestió de dades en l’àmbit de l’urbanisme. La jornada clourà amb l’anàlisi de paper del quantity surveyor en el desenvolupament de les obres.

El seminari d’enguany tancarà amb dues sessions que inclouran una taula rodona, la del mes de novembre centrada en la gestió urbanística. Atès que en els darrers seminaris aquestes matèries han donat peu a la contribució activa dels assistents, amb l’objectiu de facilitar aquesta participació, s’ha ampliat la seva durada.

La darrera sessió, corresponent al mes de desembre, tindrà l’habitatge i les seves diferents formes de gestió com objecte principal, amb una conferència inicial sobre el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, seguida de l’exposició d’una innovadora alternativa d’habitatge social i d’una taula rodona.Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC