• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Acord entre les administracions i les empreses subministradores per atendre situacions de pobresa energètica
Acord entre les administracions i les empreses subministradores per atendre situacions de pobresa energètica


Aquest matí ha tingut lloc la presentació del conveni entre la Generalitat i les empreses subministradores sobre la concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica i l’Acord marc entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals sobre l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica a Catalunya. Per part de l’FMC hi ha assistit Alba Pijuan, vicepresidenta de l’entitat i alcaldessa de Tàrrega

18/12/2019

El Palau de la Generalitat ha acollit una reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i els representants dels governs locals i del tercer sector per presentar la proposta de conveni que la Generalitat plantejarà a les empreses subministradores per atendre les famílies en situació de pobresa energètica.

Segons la proposta de conveni, les companyies subministradores i la Generalitat acorden treballar conjuntament per tal de cercar vies de col·laboració i coresponsabilitat que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques. Tal com estableix la Llei 24/2015, les companyies subministradores d’energia elèctrica i de gas no realitzaran cap tall de subministrament a cap persona o unitat familiar en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió residencial, mentre duri aquesta situació, en aplicació del principi de precaució. Les companyies assumiran la totalitat del deute acumulat de les persones o unitats familiars acreditades com a vulnerables o en risc dexclusió residencial que hagin acumulat fins a la signatura del conveni, i col·laboraran amb les administracions públiques per fer front a les despeses derivades de l’abordatge, prevenció, gestió i intervenció en la pobresa energètica. També es comprometen a donar a les persones en risc d’exclusió residencial un servei de qualitat que asseguri el compliment de la llei i l’adaptació del servei a les seves necessitats i capacitats.

L’objecte de l’acord és abordar, de manera integral, la gestió, la prevenció i la intervenció social en l’àmbit de la pobresa energètica a Catalunya mitjançant la necessària cooperació i participació del Govern de la Generalitat i els ens locals. Així mateix, és voluntat establir els acords per tal que el Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques locals es coresponsabilitzin, conjuntament amb les companyies subministradores, en el finançament i la dotació del Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics per a la pobresa energètica a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya es compromet a donar tot el suport, assessorament i la col·laboració necessaris als ens locals, per assolir el compliment de la legislació vigent en matèria de consum i, especialment, pel que fa al compliment de la normativa de pobresa energètica; i es compromet a desenvolupar el Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics finançat, com a mínim en un 60% per les companyies subministradores, i com a màxim per un 40% per les administracions públiques, per tal de dotar i efectuar les transferències de recursos econòmics al Fons d’Atenció Solidaria per als ajuts a les llars i famílies vulnerables en concepte de pobresa energètica. Les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% del conjunt d’ens locals i supralocals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació Diputació de Barcelona


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC