• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic
Es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic


L’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons aquesta ordre dictada pel Ministeri de Sanitat la concentració de persones en allotjaments turístics, que han de compartir determinats espais comuns, implica un increment de el risc de contagi, de manera que donada la situació de restricció en la mobilitat de persones resulta necessari, per garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l'obertura a el públic d'aquests establiments en línia amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 10 de Reial Decret 463/2020

20/03/2020

Per aquest motiu, s’estableix la suspensió d'obertura a el públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats arreu del territori nacional. Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Queda permesa l'obertura a el públic d'aquells establiments turístics que tinguin clients que, en el moment de declaració de l'estat d'alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat. No obstant això, aquests establiments no podran admetre a nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista.

El tancament es produirà en el moment en que l'establiment no disposi de clients als que hagi d'atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l'entrada en vigor de l’Ordre, que s’ha produït el 19 de març de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC