• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
S'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


Aquesta Instrucció (de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat i publicada al BOE número 76, de 20 de març de 2020) té per objecte establir criteris interpretatius amb relació a les activitats permeses i que afecten al dret a la lliure circulació de les persones

20/03/2020

L'activitat de circulació per les vies d'ús públic permesa per a la realització d'activitats d'assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables d'acord amb el que disposa l'article 7.1.e) de Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com la realització de les activitats per causa de força major o situació de necessitat previstes en l'article 7.1.g) de l'esmentat reial decret, habiliten les persones amb discapacitat, que tinguin alteracions conductuals, com ara persones amb diagnòstic d'espectre autista i conductes disruptives, el qual es vegi agreujat per la situació de confinament derivada de la declaració de l'estat d'alarma, i a un acompanyant, a circular per les vies d'ús públic, sempre que es respectin les mesures necessàries per evitar el contagi.

La instrucció serà efectiva a partir de la seva publicació al BOE (20-03-2020) i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC