• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere
Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere


El BOE publica avui una sèrie de mesures destinades al manteniment i adaptació dels serveis d'assistència integral i protecció a les víctimes de violència de gènere, establint mesures organitzatives per garantir l'adequat funcionament dels serveis destinats a la seva protecció, així com l'adaptació de les modalitats de prestació dels mateixos a les circumstàncies excepcionals a què es veu sotmesa la ciutadania durant aquests dies (RDLL 12/2020, de 31 de març, BOE número 91, d’1 d’abril de 2020)

01/04/2020

La norma s'estructura en dos capítols, el primer d'ells conté sis articles destinats a assegurar el funcionament dels serveis d'assistència i protecció integral de les víctimes de violència de gènere en el marc de l'estat d'alarma . El segon capítol conté dos articles; en el primer es preveu l'excepció de l'aplicació de la regla sisena de l'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per als fons destinats al finançament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, amb l'objectiu de assegurar la implementació i prestació continuada durant els cincs anys de vigència del Pacte d'Estat dels serveis d'assistència i protecció de les víctimes de violència de gènere. En el segon, s'habilita el finançament dels serveis posats en marxa per les comunitats autònomes, per fer front a les necessitats en matèria de violència de gènere derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Finalment, el text es tanca amb una disposició transitòria que regula l'aplicació de l'excepció a la regla sisena de l'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, als romanents no compromesos corresponents a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i dues disposicions finals que contenen el fonament constitucional de les mesures adoptades i l'entrada en vigor de l’RDLL , que serà al dia següent de la seva publicació al BOE.

En breu adjuntarem una nota informativa amb detall de tot allò que afecta directament els governs locals

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC